Эксперт в области солнечной
энергетики для дома
+38 (068) 499-09-43
+38 (050) 637-76-33
Прием звонков:
Пн-Вс с 09:00 до 18:00

Порядок продажу, обліку та розрахунків за вироблену електричну енергію з альтернативних джерел енергії об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств.

І. Загальні положення 

 1. Цей Порядок регулює відносини між побутовим споживачем електричної енергії та електропостачальником, що здійснює постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території провадження ліцензійної діяльності (далі — електропостачальник), які пов’язані з продажем та обліком електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, та розрахунками за неї.
 1. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

альтернативні джерела енергії — енергія сонячного випромінювання та вітру;

введення в експлуатацію генеруючої установки – дія, що фіксує готовність генеруючої установки до використання за призначенням, яка документально оформлена відповідно до цього Порядку;

встановлена потужність генеруючої установки приватного домогосподарства – номінальна потужність інверторного устаткування генеруючої установки, яке забезпечує паралельну роботу генеруючої установки з енергосистемою;

встановлення генеруючої установки – монтаж в межах приватного домогосподарства елементів обладнання об’єкта електроенергетики, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії;

вузол обліку – сукупність змонтованих та встановлених на одному щиті або в одній шафі засобів обліку, устаткування живлення кіл обліку (за необхідності), обмеження потужності та загальної комутації;

генеруюча установка приватного домогосподарства (генеруюча установка) – об’єкт електроенергетики, який призначений для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, перебуває у власності чи користуванні побутового споживача та встановлений у межах приватного домогосподарства;

договір купівлі-продажу електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства (далі – договір купівлі-продажу) – правочин, який спрямований на врегулювання цивільних прав та обов’язків між побутовим споживачем та електропостачальником, що здійснює постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території провадження ліцензійної діяльності, під час купівлі-продажу за «зеленим» тарифом електричної енергії виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства;

дозволена до споживання потужність (дозволена потужність) – зазначена у відповідному договорі про користування електричною енергією потужність, для забезпечення роботи струмоприймачів на об’єкті побутового споживача;

засоби обліку – засоби вимірювальної техніки, у тому числі лічильники, трансформатори струму та напруги, кола обліку, які використовуються для визначення обсягу електричної енергії та величини споживання електричної потужності.

реконструкція (технічне переоснащення) генеруючої установки – це перебудова або повторне введення в експлуатацію об’єктів електроенергетики (генеруючої електроустановки), яка передбачає зміну основних техніко-економічних показників (кількість елементів обладнання, потужність тощо);

об’єкт побутового споживача (об’єкт споживача) – житловий будинок (частина будинку), квартира, будівля, який розміщений за однією адресою та належать одній фізичній особі або декільком фізичним особам на правах власності або користування;

побутовий споживач електричної енергії (побутовий споживач) — фізична особа, яка використовує в приватному домогосподарстві електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та комерційну діяльність;

приватне домогосподарство – об’єкт побутового споживача, на якому електрична енергія використовується відповідно до укладеного договору про користування електричною енергією;

споруда — це будівельна конструкція, яка пов’язана з землею, створена з будівельних матеріалів, устаткування та обладнання;

інші терміни, наведені у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про електроенергетику» та «Про засади функціонування ринку електричної енергії», Правилах користування електричною енергією, Правилах користування електричною енергією для населення.

 

 1. Побутовий споживач має право:

1) встановлювати у своєму приватному домогосподарстві генеруючу установку (генеруючі установки) загальна величина встановленої потужності якої (яких) не перевищує 30 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання за договором про користування електричною енергією;

2) продавати електропостачальнику електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії його приватним домогосподарством.

 

 1. Електропостачальник, на території здійснення ліцензованої діяльності якого розташоване приватне домогосподарство побутового споживача, не має права відмовити такому споживачу в купівлі за «зеленим» тарифом електричної енергії, виробленої генеруючою установкою (генеруючими установками), за умови якщо встановлення побутовим споживачем генеруюча установка або її технічне переоснащення здійснено з дотриманням рекомендацій заводів-виробників елементів обладнання цієї установки, правил улаштування електроустановок та введено в експлуатацію відповідно до розділу ІІ цього Порядку.

Електропостачальники щоквартально розміщують на офіційному сайті компанії інформацію про величину «зеленого» тарифу для приватних домогосподарств.

 

ІІ. Порядок введення в експлуатацію генеруючої установки

 

 1. Встановлення побутовим споживачем генеруючої установки (генеруючих установок) приватного домогосподарства здійснюється відповідно рекомендацій заводів-виробників визначених у технічної документації (паспортах електричного обладнання), та з дотриманням правил улаштування електроустановок.

Інверторне устаткування, яке забезпечує паралельну роботу генеруючої установки (генеруючих установок) приватного домогосподарства з енергосистемою, не повинно погіршувати параметри якості електричної енергії електропостачальника.

 

 1. Після встановлення або технічного переоснащення генеруючої установки побутовий споживач письмово повідомляє електропостачальника про це заявою-повідомленням за формою, наведеною в додатку 1.

Генеруюча установка у приватному домогосподарстві вважається введеною в експлуатацію з дати подання (відправлення) заяви-повідомлення.

 

 1. Разом із заявою-повідомленням побутовий споживач надає електропостачальнику в двох примірниках заповнену за одним із варіантів наведених у додатку 2 однолінійну схему підключення генеруючої установки (генеруючих установок) приватного домогосподарства (далі — схема підключення генеруючої установки (генеруючих установок).

У наданій електропостачальнику схемі підключення генеруючої установки (генеруючих установок) побутовий споживач обов’язково зазначає фактично встановлені елементи устаткування, їх номінальну потужність та місце встановлення.

 

 1. Електропостачальник отримавши заяву-повідомлення протягом двох робочих днів перевіряє відповідність потужності встановленої у приватному домогосподарстві генеруючої установки (генеруючих установок) потужності, яка дозволена до споживання за законом або договором про користування електричною енергією.

Якщо загальна встановлена потужність генеруючої установки (генеруючих установок) перевищує 30 кВт електропостачальник письмово протягом трьох робочих днів від дня отримання заяви повідомляє побутового споживача про відмову в купівлі за «зеленим» тарифом електричної енергії, з посиланням на відповідні норми Закону України «Про електроенергетику» та повертає йому заяву.

Якщо встановлена потужність генеруючої установки (генеруючих установок) перевищує дозволену до споживання потужність за договором про користування електричною енергією, електропостачальник протягом 3 робочих днів письмово повідомляє побутового споживача про відмову в купівлі за «зеленим» тарифом електричної енергії, та надає рекомендації про необхідність збільшення дозволеної до споживання потужності за договором про користування електричною енергією.

Після усунення зауважень побутовий споживач повторно звертається до електропостачальника з заявою-повідомленням відповідно до пунктів 2 та 3  розділу ІІ цього Порядку.

 

 1. За результатами розгляду заяви-повідомлення та у разі відсутності зауважень електропостачальник протягом трьох робочих днів надає побутовому споживачу рахунок для оплати послуг з улаштування обліку.

 

 1. Після оплати побутовим споживачем послуг з улаштування вузла обліку електропостачальник протягом 3 днів у містах та 5 днів у сільській місцевості улаштовує чи виконує реконструкцію вузла обліку.

Після улаштування вузла обліку (засобу обліку) у приватному домогосподарстві електропостачальник складає акт про збереження пломб та встановлення індикаторів у двох примірниках, один з яких залишається у побутового споживача.

Під час улаштування вузла обліку представники електропостачальника надають у двох примірниках для ознайомлення та підписання побутовому споживачу підготовлений та підписаний відповідальною особою електропостачальника договір купівлі-продажу, а у разі реконструкції генеруючої установки внесенні необхідні зміни у існуючий договір купівлі-продажу, в якому обов’язково зазначається величина встановленої потужності генеруючої або генеруючих установок та дата введення цих установок в експлуатацію.

У договорі купівлі-продажу визначається предмет договору, права, обов’язки та відповідальність сторін, облік електричної енергії, умови та порядок оплати, строк дії договору та порядок вирішення спорів. Цей договір погоджується з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Після підписання побутовий споживач повертає електропостачальнику один примірник договору купівлі-продажу та додатки до нього.

 

 1. 7. Під час проведення робіт з улаштування вузла обліку представник електропостачальника безкоштовно здійснює обстеження генеруючої установки та оформлює акт про відповідність встановленої генеруючої установки наданій побутовим споживачем схемі, у тому числі зазначає в акті інформацію про відповідність потужності інверторного устаткування потужності зазначеній у договорі про користування електричною енергією, місця встановлення окремих елементів генеруючої установки, та фіксує наявність генерації у мережу.

 

 1. Якщо під час облаштування вузла обліку представником електропостачальника буде виявлено відсутність змонтованої у приватному домогосподарстві генеруючої установки або неготовність цієї установки до експлуатації за призначенням (відсутність генерації у мережу, невідповідність потужності зазначеної у заяві-повідомлення та договору про користування електричною енергією) складається відповідний акт та послуга з улаштування вузла обліку не надається. У цьому випадку електропостачальник стягує з побутового споживача кошти у розмірі вартості позачергової технічної перевірки правильності роботи вузла обліку та за заявою побутового споживача, повертає надлишок коштів, сплачених цим споживачем за улаштування в приватному домогосподарстві вузла обліку, або враховує ці кошти, як оплата побутовим споживачем використаної електричної енергії у майбутніх розрахункових періодах.

 

 1. Після приведення побутовим споживачем генеруючої установки (генеруючих установок) у стан готовності до використання за призначенням, уведення в експлуатацію та улаштування вузла обліку здійснюється електропостачальником відповідно до пунктів 2 — 8 розділу ІІ цього Порядку.

Розбіжності між побутовим споживачем та електропостачальником з технічних питань під час виконання умов договору купівлі-продажу регулюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.

ІІІ. Продаж виробленої електричної енергії

 1. Побутовий споживач продає, а електропостачальник купує електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії генеруючої установки приватного домогосподарства, відповідно до умов договору купівлі-продажу, укладеного відповідно до порядку визначеному ІІ розділом цих Правил.

 

 1. Електропостачальник купує у побутового споживача електричну енергію в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством за «зеленим» тарифом, встановленим Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, для кожного виду альтернативного джерела енергії.

 

 1. Якщо електрична енергія, що вироблена з альтернативних джерел енергії, не відпускається безпосередньо в мережу електропостачальника, до обсягу електричної енергії, отриманої власником мереж, до яких приєднана електроустановка приватного домогосподарства додається обсяг відпущеної у його мережі електричної енергії виробленої такою або такими установками приватного домогосподарства.

 

 1. Спори, які виникають між побутовим споживачем та електропостачальником під час купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного домогосподарства, вирішуються в установленому законодавством порядку.

ІV. Облік виробленої електричної енергії

 1. Продаж виробленої електричної енергії генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного домогосподарства без засобів обліку не допускається.

Електропостачальник забезпечує на межі балансової належності приватного домогосподарства, улаштування вузла обліку, яким здійснюється вимірювання обсягів електричної енергії, яка відпущена в електричну мережу та яка отримана приватним домогосподарством з електричної мережі, або сальдо перетоків отриманої та відпущеної електричної енергії за календарний місяць, у тому числі за періодами часу протягом доби.

У разі якщо на об’єкті побутового споживача встановлені та введені в експлуатацію генеруючі установки, до яких мають застосовуватися різні коефіцієнти «зеленого» тарифу, на такому об’єкті має бути забезпечений окремий комерційний облік виробленої електричної енергії за кожною установкою, для якої застосовується окремий коефіцієнт «зеленого» тарифу, та окремий комерційний облік електричної енергії, що споживається приватним домогосподарством.

 

 1. Для визначення обсягу електричної енергії, відпущеної з мереж приватного домогосподарства побутового споживача, що перевищує місячне споживання електроенергії таким приватним домогосподарством, електропостачальник використовує двонаправлений засіб обліку активної електричної енергії, що обліковує окремо обсяги відпущеної в електричну мережу та отриманої з електричної мережі електричної енергії, а також (опціонально) сальдо між ними.

Допускається, зокрема разі, якщо на об’єкті побутового споживача встановлені та введені в експлуатацію генеруючі установки, до яких мають застосовуватися різні коефіцієнти «зеленого» тарифу, використання однонаправлених засобів обліку із стопорами зворотного ходу, що обліковують окремо обсяги відпущеної в електричну мережу та отриманої з електричної мережі електричної енергії приватним домогосподарством за календарний місяць.

 

 1. Улаштування вузла обліку, зокрема придбання, встановлення та підключення засобу обліку обладнаним інтерфейсом передачі даних про обсяги та напрями перетоків електричної енергії (у тому числі з вбудованим або зовнішнім модемом GSM зв’язку, який є складовою локального устаткування збору та обробки даних) здійснюється електропостачальником за рахунок побутового споживача, як замовника послуги з улаштування вузла обліку.

Організація каналів передачі даних, зберігання та обробка інформації здійснюються за рахунок електропостачальника.

 

 1. Знімання показів засобів обліку проводиться електропостачальником щомісяця. Побутовий споживач має право контролювати правильність знімання показів засобів обліку та оформлення платіжних документів електропостачальником.

 

 1. Електропостачальник щомісяця не пізніше 10 числа місяця наступного за розрахунковим надає побутовому споживачу звіт про покази засобів обліку, обсяги та напрями перетоків електричної енергії за підписом уповноваженої особи електропостачальника за формою, визначеною у Договорі.
 2. Електропостачальник не менше ніж один раз на 6 місяців має проводити в приватному домогосподарстві контрольне знімання показів засобів обліку.

Під час контрольного знімання показів сторонами оформлюється акт приймання-передачі товару (електричної енергії) за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, у двох примірниках, один з яких залишається у споживача, та проводиться звірка отриманої та оплаченої електричної енергії.

За вимогою побутового споживача до акта додається роздруківка з пам’яті засобу обліку про обсяги та напрямки перетоків електричної енергії за відповідний календарний місяць.

За результатами звірки отриманої та оплаченої електричної енергії у разі необхідності проводиться коригування взаєморозрахунків.

 

 1. Дані автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (далі — АСКОЕ) електропостачальника про обсяг прийнятої з мереж приватного домогосподарства, що здійснює виробництво електричної енергії генеруючою або генеруючими установками, що перевищує місячне споживання електроенергії таким приватним домогосподарством, є підставою для проведення взаєморозрахунків з побутовим споживачем — власником (користувачем) приватного домогосподарства, і врахування електропостачальником даних про обсяг купленої електричної енергії та її вартості під час розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну енергію.

 

 1. У разі якщо засіб обліку тимчасово не працює у складі АСКОЕ електропостачальника, контрольне знімання показів засобу обліку проводиться електропостачальником щомісяця. У цьому разі, покази засобу обліку фіксуються електропостачальником в акті приймання-передачі товару (електричної енергії) за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку. Акт складається у двох примірниках та підписується побутовим споживачем і електропостачальником.

Зафіксовані в акті покази є підставою для визначення електропостачальником обсягу купленої електричної енергії у приватного домогосподарства, що здійснює виробництво електричної енергії генеруючою установкою (генеруючими установками), який перевищує місячне споживання електроенергії таким приватним домогосподарством у період коли засіб обліку не працював у складі АСКОЕ електропостачальника, та проведення відповідно до цих даних взаєморозрахунків між електропостачальником та побутовим споживачем у приватному домогосподарстві, а також врахування електропостачальником даних про обсяг купленої електричної енергії та її вартості під час розрахунку середньої закупівельної ціни на електричну енергію.

 

 1. Відновлення порушеного обліку (вузла, засобу обліку) здійснюється енергопостачальником протягом 5 робочих днів з дня звернення побутового споживача щодо приведення вузла обліку у стан, придатний для реалізації процедури вимірювань зустрічних перетікань спожитої та виробленої електричної енергії, відповідно до узгодженої схеми підключення генеруючої установки (генеруючих установок).
 2. V. Розрахунки за вироблену електричну енергію
 3. Умови та порядок оплати електричної енергії, виробленої генеруючою або генеруючими електроустановками приватного домогосподарства, передбачені цим Порядком, зазначаються в Договорі.

Відповідальність за порушення умов та порядку оплати встановлюється Договором відповідно до закону.

 

 1. Для проведення розрахунків за електричну енергію, вироблену генеруючою (генеруючими установками), встановленими у його приватному домогосподарстві, побутовий споживач відкриває у банку поточний рахунок, реквізити якого зазначаються у заяві-повідомленні.

 

 1. Плату за придбану у побутового споживача електричну енергію, вироблену генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного домогосподарства, електропостачальник має перераховувати на поточний рахунок побутового споживача відповідно до Договору.

 

 1. Розрахунковим періодом для встановлення електропостачальнику розміру оплати виробленої електричної енергії генеруючою або генеруючими установками приватного домогосподарства є календарний місяць.

 

 1. Розрахунок за придбану електричну енергію електропостачальник здійснює на підставі отриманих ним даних про обсяг відпущеної електричної енергії у мережу, що перевищує місячне споживання електроенергії приватним домогосподарством протягом розрахункового періоду, але не пізніше п’ятнадцяти робочих днів після закінчення розрахункового періоду.

 

 1. Розмір плати за придбану у побутового споживача електричну енергію, вироблену генеруючою установкою приватного домогосподарства в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії такими приватними домогосподарствами визначається за формулою:

, грн.,                                  (4.1),

де:

 — обсяг виробленої електричної енергії відповідною генеруючою установкою приватного домогосподарства;

 — обсяг місячного споживання електроенергії такими приватними домогосподарствами;

— встановлений «зелений» тариф для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію відповідною генеруючою установкою, величина встановленої потужності якої не перевищує 30 кВт, та введена в експлуатацію.

 

 1. Розмір плати за куповану у побутового споживача електричну енергію вироблену генеруючими установками приватного домогосподарства до яких мають застосовуватися різні коефіцієнти «зеленого» тарифу, в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії такими приватними домогосподарствами визначається за формулою:

, грн.,               (4.2),

де:

 — обсяг виробленої електричної енергії кожною i-ю генеруючою установкою приватного домогосподарства до яких застосовуються різні коефіцієнти «зеленого» тарифу;

 — обсяг місячного споживання електроенергії такими приватними домогосподарствами;

— середньозважений «зелений» тариф для певного приватного домогосподарства на певний розрахунковий період, яке виробляє електричну енергію генеруючими установками до яких застосовуються різні коефіцієнти «зеленого» тарифу, та сумарна величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, визначається за формулою:

, грн.,                                               (4.3),

де:

— вироблена протягом розрахункового періоду електрична енергія i-ю генеруючою установкою приватного домогосподарства;

— встановлений «зелений» тариф для певної генеруючої установки приватного домогосподарства;

 

 1. Якщо місячний обсяг споживання електричної енергії перевищує обсяг виробленої генеруючою або генеруючими установками приватного домогосподарства електричну енергію, то в цьому випадку побутовий споживач має сплатити різницю між спожитою приватним домогосподарством електричною енергією протягом місяця (розрахункового періоду) та відпущеною таким приватним домогосподарством в мережу електричною енергією за тарифом, визначеним у договорі про користування електричною енергією на підставі виставленого електропостачальником платіжного документу.

У разі встановлення в приватному домогосподарстві засобів обліку, які використовуються для визначення обсягу електричної енергії та реалізують процедуру реєстрації показів засобів обліку за відповідними періодами часу сума до оплати за яку має сплатити споживач визначається за формулою:

 грн.,                                              (4.4),

де

— період часу;

— кількість періодів часу доби;

 — місячний обсяг у певному періоді часу;

— загальний обсяг споживання електричної енергії за періодами часу;

 — обсяг спожитої у розрахунковому місяці електричної енергії, понад обсяг виробленої електричної енергії генеруючої або генеруючими установками приватного домогосподарства.